Vill du fjärrstyra och övervaka enkelt från din telefon?
Då har Sikom lösningen! Välj mellan en rad olika produktmodeller.

Idag är Sikom produkterna baserade på GSM teknik.
Fördelen med GSM är bland annat:

kräver ej tillgång till fast telefon.
tvåvägskommunikation.
med både styrfunktion och övervakning får du säkerhet och komfort i en produkt.
med kontantkort får du en säker GSM kommunikation till, låg kostnad.
 

För att fjärrstyra och fråga av enheten gör du så här:
Skriv ett SMS till enheten. Detta skall alltid börja med en egen 4-siffrig behörighetskod, därefter skriver du in de olika kommandona för de funktioner som du vill ha utfört, t.ex. aktuell status.
Skicka SMS meddelandet till enheten.
Svar (SMS) sänds tillbaks till den telefon som ställde frågan. Ett larm (SMS) sänds alltid till ett (eller flera) telefonnummer som du själv valt som mottagare.

Läs kortfattat om de olika produkterna under vår produktsammanställning.

Vill du ha information om en produkt så öppnar du den tillhörande PDF filen så får du ett produktblad.

Om du önskar bruks och montageanvisningar, eller har andra frågor så kontaktar du oss så skall vi göra vårt bästa för att hjälpa till.

Ring 0941-102 25 eller e-posta på info@xxintectra.se

OBS! e-postadressen är spam skyddad, ta bort xx efter @ innan du sänder.

Fjärrstyrning via minicall och det fasta telenätet:
I äldre produkter har personsökarnätet (minicall) och det fasta telenätet använts för kommunikation. Har du frågor om dessa produkter ring oss på 0941-102 25.